Kleastertsjerke Koartehimmen

 Welkom op de website van Kleastertsjerke Koartehimmen.

Deze kerk uit de 13e eeuw is nagenoeg in de oorspronkelijke staat bewaard gebleven, al heeft het in voorgaande eeuwen een aantal ingrijpende restauraties ondergaan waarvan de resultaten ook nu nog goed zichtbaar zijn.

Oorspronkelijk een zgn. uithof van het Benedictijner klooster “Smelna” in Smalle Ee, thans een bezienswaardigheid die voor vele doeleinden geschikt is. Eigenaar van de kerk is de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Het beheer is uitbesteed aan een beheercommissie, een aantal vrijwilligers dat er voor zorgt dat er in deze historische en sfeervolle omgeving activiteiten plaats vinden.

Met ongeveer 90 zitplaatsen is de kerk uitermate geschikt om kleinschalige concerten, exposities en lezingen te houden. Ook voor de traditionele functie als “trouwen en rouwen” kan de kerk worden gehuurd. Nadere informatie over de mogelijkheden die er zijn vindt u hiernaast in het overzicht.